Život se psem

Jste na procházce a cizí pes na obzoru! Co teď?

stock-footage-woman-showing-stop-by-body-language-videoZnáte to. Jste se svým psem na procházce, na obzoru je cizí pes a jeho páníček v nedohlednu. Jak z této situace můžete vyjít tak, aby váš pes nepřišel k újmě? Ano, člověk nemůže mít všechny situace pod kontrolou, existuje však několik rad, jak zvládnout podobné situace. Rady, které mám vždy na paměti já, jsou následující.

Přivolání psa a rychlý přesun pryč

Pokud máte psa navolno, přivolejte si ho. Pokud už i on zaregistroval cizího psa a nechce k vám jít, začněte od něj odcházet, tím ho přimějete k tomu, aby vás následoval. Začněte se přesouvat pryč ještě v dostatečné vzdálenosti, než si získáte pozornost cizího psa a než se spustí komunikace mezi psy. To může být i otázka několika vteřin, proto k této rychlé reakci je potřeba bdělosti majitele na procházkách.

Chůze obloukem

Chůze obloukem a pohled směřující do vnější strany oblouku je  v očích psů velice slušná forma komunikace, kterou lze použít v případě, že vzdálenost od psa je krátká a pes se už na vás soustředí. Chůzi obloukem lze zvolit i v situaci, že majitel se objevil a psa má již na vodítku.

Rozdělení psů – jít mezi

Pokud vidíte, že cizí pes má zájem o toho vašeho a směřuje k němu, můžete ho v tom zastavit rozdělením psů, protože toho cizího neznáte a nevíte, co od něho čekat. Postavte se před svého psa čelem k cizímu, abyste měli přehled o jeho pohybu a rozevřete jednu nebo obě dlaně. Pohybujte se v této pozici proti psovi a nedovolte ho přijít k tomu vašemu. Toto ve většině případů funguje a pes odejde. Můžete se velice pomaloučku pohybovat pozpátku pryč od psa. Je nutné svého psa udržovat stále za sebou a naučit ho to, že při určitých situacích přebíráte zodpovědnost vy.

Pustit psa z vodítka

Pokud toto rozdělení nezanfungovalo a cizí pes přišel přímo k tomu vašemu, je nejlepším řešením pustit vodítko od vašeho psa a nechat psy si vykomunikovat vše po svém. Největší šance, že vše skončí bez újmy, je to, že si to psi vykomunikují bez zasahování lidí. Popřípadě velký pes se může lépe bránit a malý pes může utéct se schovat.

Přeji vám, aby taková setkání na vašich procházkách byla vždy přátelská.