Výchova a chování psa

Začněte se učit psí řeči

Nemusíte chutnat maso z bílého hada, jak je to v pohádce Arabela, abyste rozuměli řeči psů. 😉 Stačí trénink v pozorování psů a znalost toho, čemu je potřeba „naslouchat“. My lidé se dorozumíváme hlavně mluveným slovem a psi se od nás některá slova učí. Oni však v první řadě komunikují tělem.

Psovi, se kterým takto člověk komunikuje, bude vše, co se od něj požaduje, mnohem jasnější a srozumitelnější, než když se mu dá jen slovní povel. Mnohdy to jde i beze slov. A také majitel bude umět rozpoznat pocity psa a pochopit to, co se s ním v určitých situacích děje a podle toho se k psovi zachovat (zlepšit manipulaci s ním; zjemnit tón k němu; chodit s ním na klidnější místa na procházky, když je stresovaný z určitých setkávání nebo míst; vstoupit mezi něj a osobu, ze které má strach). Vztah majitele a psa se zlepší, protože dojde k většímu vzájemnému porozumění. Tichá řeč psů je jen částí této psí řeči, o které napsala Turid Rugaas knihu „Konejšivé signály“.

Proč znát konejšivé signály?

Psi mluví touto řečí po celou dobu, kdy v jejich okolí se něco děje. Používají tyto signály dlouho předtím, než vůbec nějaký konflikt nastane. Uplatňují je jako prevenci a často velice brzy, aby předešli tomu, co by se mohlo stát. Zabraňují tak výhrůžkám a snižují neklid, nervozitu a jiné nepříjemnosti. Zkrátka vyhýbají se problémům, které tak mohou vzniknout. Pokud někdo půjde rovně k psovi a bude se na něj přímo dívat, bude tak působit výhružně a pes začne vysílat konejšivé signály, aby zabránil potenciálnímu problému s ním (i když dotyčný takový záměr vůbec nemá, jen si není vědom toho, jak působí svojí „tělesnou mluvou“). Pokud jeden pes je neklidný ze setkání s cizím, třetí pes, který je v blízkosti, začne toho neklidného konejšit. Psi také používají tyto signály k tomu, aby zklidnili sami sebe.

Jak řeč funguje?

Tyto signály přicházejí buď velmi rychle a lze je těžko postřehnout, nebo trvají několik vteřin a lze pozorovat to, co se děje. Trocha tréninku však udělá divy a vy můžete registrovat i ty krátké záblesky této řeči. Nedávno se mi povedlo natočit na kameru komunikaci mého psa s mým houpacím psem z dětství, aby mu dal najevo, že s ním nemá zlé úmysly. Komunikace probíhající ze strany mého psa byla řádná jako při setkání se skutečným psem. Pokud pes vidí neznámý, jemu cizí objekt, komunikuje s ním stejně jako při setkání s lidmi a psy. Protože si myslím, že toto jednoduché video je velice poučné a konejšivé signály jsou jasně vidět, sdílím ho s vámi.

Jaké konejšivé signály jsou vidět na videu?

– Přistupování psa je velice pomalé, dává si načas, občas se úplně zastaví. Rychlé pohyby totiž působí děsivě.

– Když stojí, odvrací hlavu a olizuje si několikrát nos.

– Během toho vrtí ocasem, což představuje usmiřovací manévr. Vrtění ocasem nemusí být vždy znamením toho, že pes je šťastný. Může být i konejšivým signálem, když pes je nejistý nebo se zlobí.

– K psovi směřuje obloukem (nikoliv přímo). Dva psi, kteří se neznají a nemají k sobě důvěru, nepůjdou k sobě přímo.

– Zastaví se na straně houpacího psa (nikoliv u přední části). Kontakt probíhá bokem. Když ho očichá na boku a zezadu, posune se do přední části, ale pootočí se k němu stranou (pootočení, kontakt bokem je silně konejšivý signál).

– Poté od psa odejde a označkuje trávník. Toto značkování neznamená značení teritoria, ale jde o projev společenské komunikace podobně jako u lidí, když jdou společně na kávu. Značkování může být též konejšivým signálem.

Citát od Turid Rugaas

„Být schopen komunikovat tak, aby Vám psi rozuměli, je nádherný pocit jak pro lidi tak pro psy. Konejšivé signály jsou klíčem a dívat se přes tyto otevřené dveře bylo jako dívat se na dětský sen o mluvení se zvířaty.“