Výchova a chování psa

K čemu slouží znalost eskalačního žebříku stresu?

027Tento nástroj, který vám chci dneska připomenout, má zásadní význam v pochopení chování psů. Je důležitý pro rozpoznání prvních znaků stresu a nepohody psa a je tak tedy možné včas zabránit nedorozumění, které může vést až ke kousnutí psem.

Nenahraditelný nástroj majitelů

Jde o eskalační žebřík stresu psa, který obsahuje obvyklé znaky nepříjemného pocitu psa. Náčrt nám pomáhá pochopit, proč je důležité neeliminovat tyto varovné signály, které předcházejí kousnutí.

Eskalační žebřík stresu psa, kliknutím obrázek zvětšíte:
eskalacni zebrik psu

Z přehledu je zřejmé, že zavrčení není první varovný signál před kousnutím, ale ten poslední. Pokud konejšivé signály nezabírají ke zklidnění druhého, jehož chování je pro psa nepřípustné, stres se zvyšuje a chování psa se stupňuje. Jestliže ani v té další fázi hrozbu působící jednání druhého nepomine, forma komunikace psa se přesune do vyšší úrovně. Před zavrčením je tedy celá škála znamení toho, že pes se necítí bezpečně. Většina lidí nadává na svého psa, když vycení zuby nebo zavrčí. Myslíme si, že děláme dobře, když „napravujeme agresi“. Přitom, pokud budeme nadávat na svého psa nebo ho trestat za to, že vrčí, náš pes se naučí tento krok přeskočit. Dáme tím psovi k dispozici méně varovných signálů, které může používat, a tak ho posouváme blíže k jednání „KOUSNUTÍ“.

V případě, že budete umět vypozorovat v každodenním životě stresové příznaky svého psa, můžete tak zjistit, co vašeho psa stresuje. Následně pak můžete pracovat na snížení nebo odstranění tohoto stresu nebo naučit psa i nové způsoby toho, jak se s tím vypořádat.

Jak jednají psi a lidé pod stresem

Možná může být pro někoho zajímavé porovnat si vystupňované chování u psů a lidí. 🙂

Eskalační žebřík stresu psa a člověka, kliknutím obrázek zvětšíte:

eskalacni zebrik psu a lidi